Latest

Czy bierzmowanie jest potrzebne do ślubu

sakrament bierzmowania potrzebny do ślubu

Ślub to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka. Szczególnie dla wierzących, którzy pragną przed Bogiem ślubować sobie miłość, wierność i trwanie w związku bez względu na przeciwności losu. Jakich formalności należy dokonać przed przystąpieniem do związku małżeńskiego i czy brak bierzmowania może skutkować jego nieudzieleniem?

Aby przyszli małżonkowie mogli powiedzieć sobie sakramentalne “tak”, muszą dostarczyć szereg dokumentów. Między innymi akt chrztu, potwierdzenie uczęszczania na nauki przedślubne, zaświadczenie potwierdzające spowiedź przedślubną, na liście znajdziemy również zaświadczenie o bierzmowaniu. Czy zatem jest ono jednym z warunków udzielenia ślubu kościelnego? Otóż okazuje się, że Prawo Kanoniczne nie stanowi o tym, że bierzmowanie jest warunkiem koniecznym do udzielenia ślubu kościelnego bądź konkordatowego. Warto zapoznać się z jego treścią w przypadku, gdy któreś z narzeczonych nigdy nie przystąpiło do tego sakramentu.

bierzmowanie ślub

bierzmowanie ślub

Czy bierzmowanie jest potrzebne do ślubu – co mówi na ten temat Prawo Kanoniczne

Ślub kościelny nie może odbyć się bez sakramentu chrztu. Wielu ludzi uważa, że tak samo jest z bierzmowaniem, i w wielu przypadkach młodzi ludzie są w tym przekonaniu utwierdzani również przez księży. Mimo, iż z punktu widzenia Kościoła każdy sakrament, zarówno chrzest, przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej, czy właśnie bierzmowanie – jest tak samo ważny, a sakrament bierzmowania często nazywamy także sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, to Prawo Kanoniczne nie traktuje o konieczności przyjęcia go przed ślubem.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego znajdziemy taki oto zapis:

“Kan. 1065 – § 1. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności.”

Interpretacja zapisu Kodeksu Prawa Kanonicznego w kwestii udzielenia ślubu bez przyjęcia bierzmowania

W jaki sposób powinniśmy rozumieć przepis Prawa Kanonicznego w zakresie bierzmowania? Czy ślub bez przyjęcia tego sakramentu jest możliwy? Owszem jest, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy ze względów zdrowotnych któreś z narzeczonych nie jest w stanie go przyjąć. Zatem według Prawa Kanonicznego ksiądz nie powinien nam odmówić udzielenia ślubu w przypadku, gdy z przyczyn uzasadnionych nie przystąpiliśmy do sakramentu bierzmowania przed planowaną datą ślubu.

Brak bierzmowania nie może unieważnić zawartego już związku małżeńskiego, jednak możemy spotkać się z opinią, że małżeństwo takie jest niepełne. Oczywiście każdy przypadek należałoby omówić indywidualnie z duchownym, który będzie udzielał nam ślubu. Księża najczęściej zachęcają do przyjęcia bierzmowania i niejednokrotnie umożliwiają przygotowanie do sakramentu podczas nauk przedmałżeńskich, co znacznie skraca czas potrzebny na dopełnienie formalności. Widzimy zatem, że ślub bez bierzmowania jest możliwy, jednak Kościół dopuszcza taką ewentualność w szczególnych przypadkach.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*